Detail of Administrative Staff:

Sr. No. Name of Officer/ Official Designation
1 Sh. Pankaj Sharma (HAS) Joint Director (Admin.)
2 Sh Parveen Sharma Assistant Controller (F&A)
3 Sh Jitender Gupta Superintendent Grade-I
4 Sh Devender Sharma Superintendent Grade-I
5 Sh Rakesh Kumar Section Officer (F&A)
6 Smt Sunita Behal Superintendent Grade-II
7 Sh Lalit Singh Senior Statistical Assistant
8 Sh Hitender Sharma Senior Assistant
9 Sh Surender Thakur Senior Assistant
10 Sh Mahender Pal Senior Assistant
11 Sh Ghanshyam Sharma Senior Assistant
12 Sh Puran Chand Senior Assistant
13 Sh Sanjeev Vaidya Senior Assistant
14 Sh Suresh Kumar Senior Assistant
15 Sh Jitender Kumar Senior Assistant
16 Sh Mehar Singh Junior Scale Stenographer
17 Sh Rajinder Singh Junior Scale Stenographer
18 Sh Rupesh Sharma Junior Assistant
19 Ms Lakshmi Devi Clerk
20 Sh Kuldeep Kumar Clerk
21 Sh Pradeep Kumar Clerk
22 Sh Balwant Kumar Clerk
23 Sh Vijay Kumar Junior Office Assistant (IT)
24 Sh Mahesh Kumar Junior Office Assistant (IT)
25 Ms Reena Kumari Junior Office Assistant (IT)
26 Ms Pushpa Devi Junior Office Assistant (IT)
27 Ms Bhavna Devi Junior Office Assistant (IT)
28 Sh Chander Singh Junior Office Assistant (IT)
29 Sh Amit Kumar Junior Office Assistant (IT)
30 Sh Hemant Junior Office Assistant (IT)
31 Sh Achhar Singh Junior Office Assistant (IT)

PARA MEDICAL STAFF

Sr. No. Name of employees Since when working in this college
1 Netar Sharma Chief Pharmacist. 23.09.2017
2 Sh. Ashok Kumar, Pharmacist. 08.05.2017
3 Chaman lal, Pharmacist. 25.05.2017
4 Archana Sharma, Pharmacist. 13.06.2017
5 Sh. Kewal Krishan, Pharmacist. 29.09.2017
6 Hans Raj Thakur, Pharmacist. 07.10.2017
7 Smt. Kaushalya Chauhan Chief. Lab. Tech. 30.3.2017
8 Meenakshi Uppal, OTA 3.2.2017
9 Naryan Dass, OTA 3.2.2017
10 Bhavana, OTA 21.7.2017
11 Gayatri Sharma , OTA 24.7.2017
12 Chaman Parkash, OTA 8.8.21017
13 Manoj Kumar, Ophthalmic Officer. 19.5.2017
14 Sh. Yash Pal, Dental Mechanic 21.4.2017
15 Ms. Kirna Devi , Dental Mechanic 21.4.2017
16 Vijay Kumar Nehria, Dental Hygienist 28.7.2017
17 Sushmita, Dental Hygienist 14.8.2017

 

PUBLIC HEALHT STAFF

Sr. No. Name of employees Since when working in this college
1. Smt. Parwati Thakur, FHS 29.12.2016
2. Smt. Tanuja Sharma , FHS 17.1.2017
3. Sh. Durga Singh, MHS 27.2.2017
4. Sh. Narotam Ram, MHS 23.9.2017
5. Sh. Ganga Ram , H.E. 30.1.2017
6 Sohan lal, H.E. 20.5.2017
7 Kamla Thakur, H.E. 22.5.2017

 

MINISTRIAL STAFF

Sr. No. Name of employees Since when working in this college
1 Sh. Parveen Kumar, ACF(F&A) 3.11.2016
2 Sh. Rakesh Kumar, S.O.(F&A) 20.6.2017
3 Sh. Devender Kumar Sharma, Superintendent Grade-1 01.06.2017
4 Sh. Jitender Kumar Gupta, Superintendent Grade-1 13.10.2017
5 Smt. Sunita Behl, Superintendent Grade-11 29.09.2017
6 Sh. Ghanshyam Sharma, Senior Assistant. 9.12.2016
7 Sh. Suresh Kumar, Senior Assistant. 23.12.2016
8 Sh. Mahender Pal, Senior Assistant. 3.1.2017
9 Sh. Sanjeev Vaidya, Senior Assistant. 6.2.2017
10 Sh. Puran Chand , Senior Assistant. 17.2.2017
11 Sh. Surrender Singh, Senior Assistant. 22.2.2017
12 Sh. Jitender Kumar, Senior Assistant. 27.3.2017
13 Sh. Hitender Kumar, Senior Assistant. 3.4.2017
14 Smt. Himachali Devi, Senior Assistant. 30/01/2018
15 Sh. Rajinder Kumar, Senior Assistant. 30/01/2018
16 Sh. Rupesh Sharma ,Jr. Asstt. 20.12.2016
17 Kuldeep Kumar, Clerk 17.7.2017
18 Balwant Singh, Clerk 20.7.2017
19 Pardeep Kumar, Clerk 20.7.2017
20 Smt. Lakhsmi Devi, Clerk 6.10.2017.
21 Reena Kumari, Junior Officer Asstt. 6.10.2017
22 Sh. Chander Singh, Junior Officer Asstt. 6.10.2017
23 Sh. Mahesh Kumar, Junior Officer Asstt. 7.10.2017
24 Amit Kumar, Junior Officer Asstt. 7.10.2017
25 Pushpa Devi, Junior Officer Asstt. 7.10.2017
26 Vijay Kumar, Junior Officer Asstt. 7.10.2017
27 Bhavna Devi, Junior Officer Asstt. 7.10.2017
28 Acchar Singh, Junior Officer Asstt. 12.10.2017
29 Hemant Kumar, Junior Officer Asstt. 11.10.2017
30 Sh. Rajender Singh Kanwar, Junior Scale Stenographer. 6.12.2016
31 Sh. Mehar Singh, Junior Scale Stenographer. 19.09.2017
32 Sh. Lalit Singh, Statistical Assistant. 20.12.2016

 

SUPPORTING STAFF

Sr. No. Name of employees Since when working in this college
1. Pradeep Behl, Librarian 13.10.17
2. Omkar Chand, Driver. 05.09.2017

 

NURSING STAFF

WARD SISTERS

. Name of employees Since when working in this college
  Smt. Bimla Kapoor 16.1.2017
  Smt. Sheela Devi 18.1.2017
  Smt. Meena Kumari 18.1.2017
  Smt. Meenakshi 20.1.2017
  Smt. Nisha Rani 20.1.2017
  Smt. Shashi 28.2.2017
  Smt. Begma Devi 1.3.2017
  Smt. Bindra Devi 1.3.2017
  Smt. Pavneshwari 2.3.2017
  Smt. Rukmani Devi 3.3.2017
  Smt. Savitri Kumari 3.3.2017
  Smt. Shakuntla Sharma 3.3.2017
  Smt. Sarita Devi 4.3.20-17
  Smt. Santosh Kumari 4.3.2017
  Smt. Diazy Rana 4.3.2017
  Smt. Asha Kumari 6.3.2017
  Smt. Dolma Devi Sharma 6.3.2017
  Smt. Seema Sharma 16.3.2017
  Miss. Pitambri Devi 21.3.2017
  Smt. Nandini 22.3.2017
  Smt. Kamla Abrol 23.3.2017
  Vimla Devi 27.3.2017
  Smt. Shanti Devi 1.4.2017
  Smt. Pawan Jamwal 1.4.2017
  Smt. Jagdamba Devi 1.4.2017
  Smt. Bhawana Sharma 3.5.2017
  Smt. Hem Lata 02/02/2018
  Smt. Ram Dai 03/02/2018

 

STAFF NURSES

. Name of employees Since when working in this college
1 Ranju Kumari on contract 3.1.2017
2 Minakshi Chandel on contract. 18.1.2017
3 Sangeeta Devi D/O Chaudhary Ram, 21.1.2017
4 Meena Kumari D/O Balam Ram, 21.1.2017
5 Gyatri Devi D/O Ramesh Kumar, 21.1.2017
6 Neha D/O Sh. Dhani Ram 21.1.2017
7 Badhu Mala D/O Devi Dass 23.1.2017
8 Ankita Thakur D/O Dharmender Thakur, 24.1.2017
9 Anisha D/O Sh. Om Prakash 24.1.2017
10 Shailja Sharma D/O Amirit Lal 24.1.2017
11 Kalpana Chaudhary D/O Sh. Karam Singh 24.1.2017
12 Shailja D/O Durga Dass, 24.1.2017
13 Monika D/O Ramesh Dutt 24.1.2017
14 Reena Kumari D/O Kamal Kishore 24.1.2017
15 Mamta umara D/O Ram Singh 24.1.2017
16 Mamta Devi D/O Guri Mal 24.1.2017
17 Samriti D/O Hem Singh 24.1.2017
18 Supriya Thakur D/O Hoshiyar Singh Thakur 24.1.2017
19 Bunita Devi D/O Seva Singh 24.1.2017
20 Asha Thakur D/O Sukh Ram, 24.1.2017
21 Poonam Kumari D/O Chet Ram, 24.1.2017
22 Vijay Kumari D/O Ranjeet Singh 24.1.2017
23 Savita Kumari D/O Hoshiyar Singh 24.1.2017
24 Kusuma Devi D/O Arjan, 24.1.2017
25 Bandana D/O Roop Lal, 24.1.22017
26 Deepika D/O Gur Singh 24.1.2017
27 Sheena Kumari D/O Roshan Lal Negi 24.1.2017
28 Sonam Kumari D/O Ramesh kumar Sharma, 24.1.2017
29 Vanita Kumari D/O Suhru Ram, 24.1.2017
30 Preeti Thakur D/O Raj Kumar 24.1.2017
31 Lalita Devi D/O Sh.Raghubir Singh 24.1.2017
32 Swati Thakur D/O Gokal Chand Thakur 24.1.2017
33 Sapna D/O Puran Chand, 24.1.2017
34 Vandana saini D/O Dev Raj 24.1.2017
35 Sandesh Kumari D/o Sh. Mast Ram, 24.1.2017
36 Garima Sharma D./O Dilip Kumar 24.1.2017
37 Anuradha D/O Prem Singh 24.1.2017
38 Nitesh Kumari D/O Sher Singh 24.1.2017
39 Bharti Devi D/O Nater Singh 24.1.2017
40 Nirma Devi D/O Hem Singh 24.1.2017
41 Meena Devi D/O Virender Kumar 24.1.2017
42 Anjana Kumari D/O Kashmir Singh 24.1.2017
43 Vandna D/O Jagdish Vill. Bamlkadh 24.1.2017
44 Mamta Devi D/O Amar Singh 24.1.2017
45 Poonam Kumari D/O Dhyan Chand 24.1.2017
46 Shivani Sharma D/O Arjun Dev 24.1.2017
47 Isha Saini D/O Sh.Yadvinder 24.1.2017
48 Asha umara D/O Ashok Kumar 24.1.2017
49 Vandna Kumari D/O Sharvan Singh 24.1.2017
50 Priyanka D/O Gopal Chand 24.1.2017
51 Sumana Devi D/O Suresh Kumar 24.1.2017
52 Neha D/O Mast Ram 24.1.2017
53 Asha Devi D/O Om Chand 24.1.2017
54 Pushpa Kumari D/O Sh.Dola Ram 24.1.2017
55 Arti D/O Roop Lal 24.1.2017
56 Chander Jyoti D/O Om Parkash 24.1.2017
57 Neena Devi D/O Shyam Chand 24.1.2017
58 Anuradha Bhandari D/O Dharam Chand 24.1.2017
59 Reena Devi D/O Lal Chand 24.1.2017
60 Maya D/O Mangat Ram 27.1.2017
61 Sangeeta Negi D/O Prem Chand 27.1.2017
62 Rama Thakur D/O Sh. Sher Singh Thakur 27.1.2017
63 Poonam Thakur D/O Hari Chand 27.1.2017
64 Neetu Kumari D/O Gopal Dass 27.1.2017
65 Neelam D/O Prem Singh, D/O Prem Singh 27.1.2017
66 Pameshwari Devi D/O Kartar Singh 27.1.2017
67 Kalpna Sharma D/O Lalit Sharma 27.1.2017
68 Anjna Kumari D/O Surrender Pal 27.1.2017
69 Divya Bharti D/O Sh.Jeevan Ram 27.1.2017
70 Anjana Thakur D/O Hari Singh 27.1.2017
71 Mamta Devi D/O Bal Krishan, 27.1.2017
72 Reeta Devi D/O Parkash Chand 27.1.2017
73 Kirna Devi D/O Jai Singh 27.1.2017
74 Meenakshi D/O Subhash Chand, 27.1.2017
75 Yanjna Kumari Shiv Ram 27.1.2017
76 Shilpa Rani D/O Nikka Ram, 27.1.2017
77 Dimpi D/O Nota Ram Thakur 27.1.2017
78 Heera Devi D/O Tudhi Ram 27.1.2017
79 Vinti PatialD/O Sh. Pune Ram 27.1.2017
80 Kamlesh Kumari D/O Dola Ram 27.1.2017
81 EktaD/O Madan Lal 28.1.2017
82 Neha Talwar D/O Rajeev Talwar. 31.1.2017
83 Anita Kumari D/Oh. Pradeep Kumar 1.2.2017
84 Smt. Shilpa Kumari 20.3.2017
85 Smt. Shalini 22.3.2017
86 Priyanka Guleria 22.5.2017
87 Ms. Promila Devi 3.4.2017
88 Ms. Nitu Ghai 3.4.2017
89 Ms. Meena Kumari 17.4.2017
90 Babita Sharma 18.4.2017
91 Chitter Rakha 26.4.2017
92 Reeta Devi 3.5.2017
93 Kushma Devi 9.5.2017
94 Sunita Chauhan 12.5.2017
95 Yoigita Gupta 16.5.201`7
96 Neelam Kumari 16.5.2017
97 Urmila Devi 22.5.2017.
98 Aarti Kaundal 26.5.2017
99 Poonam Pawar 27.5.2017
100 Neelam Kumari 27.5.2017
101 Daya Devi 30.5.2017
102 Vandna 29.5.2017
103 Madhu bala 31.5.2017
104 Manjula Kumari 13.6.2017
105 Sushma Kumari 19.6.2017
106 Richa Shukla 19.6.2017
107 Nisha 21.6.2017
108 Rajni Devi 18.7.2017
109 Sapna Saini 25.11.17
110 Kamlesh Kumari 08.08.17
111 Manjula Kapoor 14.08.2017
112 Renu Kumari 5.9.2017
113 Meenakshi Kumari 8.9.2017
114 Kanchan Saklani D/O Beni Chand 11.09.17(RKS)
115 Priyanka 14.9.17
116 Seema Devi 14.9.2017
117 Smt. Sunita 25.9.2017
118 Smt. Pooja Devi 26.9.2017
119 Ms Deepika Shrama D/O Sh Hans Raj 29.9.2017
120 Ms Pooja Kumari D/o Sh. Som Dutt 29.9.2017
121 Ms Lovely Devi D/O Sh. Murari Lal 29.9.2017
122 Ms Neha Thakur D/O Sh. Ranjeet Singh 29.9.2017
123 Smt. Renu Devi W/O 06.10.2017
124 Smt. Prem Lata 09.10.2017
125 Smt. Sheetal Sharma 10.10.2017
126 Smt. Reena Devi (IGMC Shimla) 11.10.2017
127 Smt. Mamta (CH Sundernagar) 12.10.2017
128 Smt. Sarita Devi (ZH Mandi) 17.10.2017
129 Miss. Akanxa Bharti D/O sh. Nek Ram Bharti (RKS) 17.10.2017